خرید فایل( نقشه ی منحنی های هم تبخیر استان فارس)

ما اولین نیستیم ولی بی شک برترین هستیم
نام محصول دانلودی: نقشه ی منحنی های هم تبخیر استان فارس

درجه کیفی و رضایت از دانلود:عالی

شیپ فایل منحنی های هم تبخیر استان فارس می باشد. خطوط هم تبخیر، خطوطی که نقاط با تبخیر یکسان را به هم وصل می کند.

ادامه مطلب