دانلود فایل ( عوامل شیمیایی زیان آور محیط کار)

ما اولین نیستیم ولی بی شک برترین هستیم
نام محصول دانلودی: عوامل شیمیایی زیان آور محیط کار

درجه کیفی و رضایت از دانلود:عالی

با رشد تكنولوژی و برهم زدن تعادل طبیعی محیط زیست انسان، ادامه حیات بشر با مخاطرات بسیاری مواجه شده است تولید و كاربرد دهها هزار نوع ماده شیمیایی بصورت محصولات واسطه ای و نهایی موجب آلودگی محیط های كاری شده و سلامتی شاغلین در صنایع را تهدید می كند این مواد بصورت گاز، مایع و یا جامد ممكن است طبیعی یا

ادامه مطلب